Zajmujemy się regeneracją każdego rodzaju zaworów hydraulicznych. Nasze zaplecze techniczne pozwala na przeprowadzenie najbardziej skomplikowanych napraw.
 

Regeneracja i naprawa zaworów proporcjonalnych i hydraulicznych

 

Jako nieliczni z branży hydrauliki siłowej, oferujemy kompleksową serwis zaworów proporcjonalnych, obejmujący uszkodzenia zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne. Po przeprowadzeniu procesu regeneracji, każdy zawór hydrauliczny jest sprawdzany i kalibrowany na stanowisku diagnostycznym. Najlepszym dowodem naszej profesjonalnej pracy jest niewątpliwie pełna odpowiedzialność za zrealizowane usługi. Udzielamy bowiem aż 12-miesięcznej gwarancji na każdą wykonaną przez nas naprawę zaworów proporcjonalnych.

Regenerowane przez nas podzespoły takich firm jak Bosch Rexroth, Parker, KraussMaffei, pracują między innymi we wtryskarkach oraz prasach hydraulicznych. Są one bardzo często stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi dzięki wyjątkowej precyzji działania oraz dużej wytrzymałości. 


Zawory hydrauliczne pełnią różne funkcje w układach hydraulicznych. Ze względu na zastosowanie i rodzaj, można je podzielić na trzy odrębne grupy.

Zawory sterujące kierunkiem przepływu

Zawory sterujące kierunkiem przepływu są najczęściej używanymi zaworami w instalacjach hydraulicznych. Dzielimy je na:

Rozdzielacze hydrauliczne
Rozdzielacze rozumie się jako wszystkie zawory, za pomocą których steruje się start, stop i zmianę kierunku przepływu medium ciśnieniowego. Cechują się one dużą funkcjonalnością. W przemyśle stosowane są między innymi do rewersji ruchu lub do odciążania zastosowanych w instalacji pomp wtedy, gdy dochodzi do przestoju pracy. Najczęściej stosowane są konstrukcje suwakowe oraz monoblokowe. Ważną ich zaletą jest możliwość pracy zarówno pojedynczej, jak i w większej grupie. Naprawiamy takie zawory proporcjonalne i zawsze gwarantujemy przywrócenie im pełnej sprawności, maksymalnej wydajności pracy.

 

 

czytaj więcej o rozdzielaczach hydraulicznych

Zawory odcinające
Funkcją zaworów odcinających (zwrotnych), w układzie hydraulicznym jest odcinanie przepływu strumienia najczęściej w jednym kierunku i umożliwianie przepływu swobodnego w kierunku przeciwnym. Zawory odcinające mają budowę gniazdową i zgodnie z tym odcinają przepływ bez przecieku. Jako element zamykający stosowana jest kulka, płytka, grzybek stożkowy lub grzybek stożkowy z uszczelką miękką.

Pod względem konstrukcyjnym zawór zwrotny składa się z korpusu i hartowanego tłoczka, który przez sprężynę jest dociskany do szczelnego gniazda.
Podczas przepływu cieczy przez zawór w podanym kierunku grzybek stożkowy, na skutek ciśnienia cieczy, odsuwa się od gniazda i otwiera drogę przepływu. W kierunku przeciwnym sprężyna i ciśnienie cieczy dociskają grzybek stożkowy do gniazda i odcinają przepływ cieczy.

 

 

Zawory zwrotne stosowane są:

 • do obejścia miejsca dławienia,
 • do blokowania kierunku przepływu,
 • jako zawór bocznikowy,
 • jako zawór stwarzający przeciwciśnienie

Zawory sterujące ciśnieniem

Zawory ciśnieniowe wpływają na ciśnienie układu w instalacji lub w jego części. Odbywa się to poprzez zmianę przekroju dławiącego na krawędziach sterujących. Zawory ciśnieniowe mogą znajdować się w dwóch położeniach przełączania. Zmiana położenia może odbywać się gwałtownie, poprzez przełączanie, lub w sposób regulowany (ciągły).

Pod względem konstrukcji zawory ciśnieniowe wykonywane są:

 • jako zawór suwakowy lub gniazdowy w zależności od przekroju otworu dławiącego
 • w zależności od metody sterowania (zawór sterowany bezpośrednio lub pośrednio)
 • w zależności od sposobu montażu:
  • zawór do montażu na przewodach rurowych
  • zawór do montażu płytowego
  • zawór do montażu w płytach pośrednich
  • zawór nabojowy
  • zawór do wbudowania

Zawory sterujące natężeniem przepływu

Zawory sterujące natężeniem przepływu służą do wpływania na prędkość ruchu odbiorników przez zmianę przekroju (zmniejszenie lub zwiększenie) przepływu strumienia cieczy w miejscu dławienia. Nastawianie natężenia przepływu w zaworach sterujących odbywa się za pomocą dławików.

Zawory sterujące natężeniem przepływu, zgodnie z ich charakterystyką, można podzielić na zawory dławiące oraz regulatory przepływu.

 • Zawory dławiące
  Natężenie przepływu w zaworach dławiącycyh zależy od spadku ciśnienia w miejscu dławienia. W wielu układach sterowania, w których nie jest wymagane stałe natężenie przepływu, stosuje się zawory dławiące, ze względu na niższy koszt od regulatorów przepływu. Zawory dławiące stosuje się w przypadku gdy istnieje stały opór pracy lub gdy zmiana prędkości przy zmiennym obciążeniu nie odgrywa żadnej roli.
 • Regulatory przepływu
  Celem regulatorów przepływu jest utrzymanie stałej wartości ustawionego natężenia przepływu niezależnie od wahań ciśnienia. Odbywa się to poprzez montaż oprócz nastawnego elementu dławiącego, ruchomego suwaka, który pracuje jako regulowany element dławiący. Stosowane przede wszystkim w instalacjach tłoczących ciecze, działają na zasadzie przelewu, odprowadzając nadmiar płynu do zbiornika powrotnego.
 

Galeria zaworów hydraulicznych

5/5 - (705 {Głosy})